Obchodní podmínky

1. Všeobecné ustanovení

Obchodní podmínky se vztahují na všechny zakázky a objednávky učiněné přes internetové stránky fotoperoutka.cz. Podáním závazné objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednatel je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 
Objednávka je považována ve smyslu §43c odst. 1 občanského zákoníku za přijetí našeho návrhu na uzavření kupní smlouvy na objednané fotografie (fotodárky - foto na hrnek, kšiltovku, tričko, tašku, polštář), a to v takovém znění, jaké objednatel přijme potvrzením emailem internetové objednávky. Objednatel bere na vědomí, že tato kupní smlouva je dle § 43c odstavce 2 občanského zákoníku uzavřena okamžikem doručení objednávky na adresu společnosti.
 
Objednatel bere na vědomí, že uzavřením kupní smlouvy mu vzniká mimo jiné povinnost zaplatit firmě Fotoperoutka (Tomáš Peroutka, Náměstí 21, Valašské Meziříčí, 757 01, IČ:87772680 DIČ:CZ8810036301) kupní cenu za zhotovené fotoprodukty, a to ve výši dle jím přijatého návrhu smlouvy na webové stránce nabídky, platné v době uzavření kupní smlouvy.

2. Zpracování objednávek

 Rozměr fotografií, jejich typ ořezu (Přizpůsobit fotografie formátu, Foto s bílými okraji) a povrch (lesklý, matný) se řídí dle vyplněné objednávky. Není-li objednávka jednoznačná, je považován za sjednaný format 10/15 v lesklém povrchu s přizpůsobením se fotografie formátu, vše po jednom kusu.

3. Ceny

Ceny objednávek se určují dle ceníku zveřejněném na stránkách fotoperoutka.cz. V průběhu objednávání je zákazník informován o předběžné částce. Konečná cena, kterou objednatel musí zaplatit je objednateli spolu s přehledem a potvrzením objednávky zaslána na e-mail. 

Akční ceny a slevy platí výhradně po dobu akce a při splnění podmínek, které jsou s akcí stanoveny.

4. Doba zpracování & dodací doba

Zpracování objednávek probíhá do druhého pracovního dne. Ve výjimečných případech, jako je údržba výrobních strojů, nadměrné objem zakázek v rámci slevových akcí a pod., může dojít k prodloužení uvedené orientační doby na zpracování.

Doba dodání při zaslání fotografií poštou je určena na 3 pracovní dny. Spolehlivost a rychlost dodání České pošty, s.p. nejsme schopni ovlivnit. Opožděné dodání zásilky neopravňuje k odmítnutí jejího převzetí ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení lhůty na zpracování.

Zákazník se zavazuje převzít objednávku od dodavatele nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí objednávky zhotovitelem.

5. Záruka kvality & reklamace

Zhotovitel dodá objednávku co do obsahu nepoškozenou. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle předchází ze zhotovitele na objednatele převzetím objednávky a uhrazením dohodnuté ceny. Objednatel není oprávněn otevřít zakázku před zaplacením její ceny. V opačném případě zhotovitel neručí za případnou reklamaci díla zákazníkem.

Není možné uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín fotografií. Reklamace musí být nahlášena písemně v zákonné záruční lhůtě, to jest během šesti měsíců od data převzetí zásilky. Každá reklamace musí bezpodmínečně obsahovat celou reklamovanou zakázku, zakázkový sáček a fakturu. Bez vrácení uvedených dokladů nelze reklamaci uznat. Zásilky na dobírku nebudou v žádném případě přijaty.

Zhotovitel neodpovídá za vady objednávky vzniklé v důsledku toho, že zákazníkova elektronická data získaná prostřednictvím elektronické objednávky, byla poškozena nebo v nesprávném formátu. Zhotovitel neodpovídá za špatnou kvalitu fotografií v důsledku toho, že data, která objednatel zaslal jsou v nízkém rozlišení.

6. Autorská práva

Zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který ke zpracování předává. Zákazník ručí sám za sebe a nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv.

7. Další ustanovení

Zhotovitel nepřebírá žádné záruky za případné poškození nebo ztráty dat v průběhu elektronického přenosu.

Data je nutné zasílat ve formátu JPG, případně BMP, PSD. V případě většího souboru, či jiného formátu dat může zhotovitel odmítnout převzetí objednávky na zpracování.

Zhotovitel odmítá odpovědnost za to, že barvy na fotografiích budou přesně souhlasit s dodanými soubory.

Reklamace, které vycházejí ze špatné kvality (např. malé rozlišení) dodaných obrazových souborů a reklamace ohledně ořezu zpracovaných digitálních fotografií nebudou uznány. Veškeré závazné informace jsou zobrazeny u objednávkového formuláře.

Zákazník souhlasí s tím, že bude zařazen do informační databáze Fotoperoutka a bude dostávat na svou e-mailovou adresu aktuální nabídky ve formě obchodních sdělení, které může odmítnout.